Categories
Kmetijstvo

S PROTESTI KMETJE OPOZARJAJO NA NEGOTOVO PRIHODNOST

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije podpira odziv kmetov na predlog Strateškega načrta SKP za obdobje 2023-2027

(Gornja Radgona, 25. avgust 2021) – Vodstvo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ob današnji predstavitvi rezultatov javnega posvetovanja glede predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, ki bo potekalo na sejmu AGRA, ponovno izraža pričakovanje, da bo ministrstvo upoštevalo pripombe KGZS. »Potrebujemo strateški načrt, ki bo kmeta in kmetijo postavil na prvo mesto, le tako si bomo lahko zagotovili hrano in obdelano podeželje v prihodnje. Kmetje so upravičeno zaskrbljeni glede svoje prihodnost, želijo opozoriti nase, kar ponazarjajo z današnjim protestom,« poudarja predsednik KGZS Roman Žveglič.
V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije kot stanovski organizaciji slovenskih kmetov podpirajo aktivnosti za izboljšanje delovnega, ekonomskega in statusnega položaja kmetov in podeželja, ki jih izvajajo nevladne kmetijske organizacije. Predlogi sprememb in dopolnitev, ki jih je zbornica posredovala pristojnemu ministrstvu, so bili pripravljeni na podlagi obravnav, ki so potekale na območnih enotah, strokovnih odborih in drugih organih zbornice ter potrjene s strani Sveta KGZS.

PR: KGZS

Categories
Kmetijstvo

Z znanjem kmetijskih šol do uspešnih mladih kmetov

Spoštovani! V življenju je med temelji za uspeh znanje. Zaradi kompleksnosti dejavnosti, ki združuje naravoslovna, tehnična, kemična, ekonomsko-politična in druga znanja, je kmetijstvo zelo zahtevna dejavnost, ki zahteva široko paleto znanja. Dober temelj za uspeh je primerna izobrazba. Zato bodo v

sredo, 25. avgusta
od 9.30 do 11.30 v dvorani 3
na sejmu Agra v Gornji Radgoni

potekale delavnice »Z znanjem kmetijskih šol do uspešnih mladih kmetov«
z namenom iskanja rešitev za izboljšanje vpisa v kmetijske šole.

Delavnice organizirajo Zveza slovenske podeželske mladine, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Konzorcij biotehniških šol. 

PR: KGZS

Categories
Kmetijstvo

ŽELIMO TVORNO SODELOVANJE DELEŽNIKOV IN MINISTRSTVA

Pripombe na predlog strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023 – 2027

(Gornja Radgona, 21. avgust 2021) – Štiri krovne kmetijske organizacije Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Sindikat kmetov Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine so na dan odprtja sejma Agra na novinarski konferenci opozorile na nujno upoštevanje pripomb na predlog strateškega načrta SKP 2023 – 2027 ter pozvale k takojšnjemu ukrepanju Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. »Pričakujemo, da bo slovenska kmetijska politika prepoznala vrednost vseh konstruktivnih pripomb, ki smo jih podali, jih upoštevala in najprej s krovnimi kmetijskimi organizacijami ter ob strokovnem sodelovanju agrarnih ekonomistov dokončno oblikovala strateški načrt, nato pa h komentarjem pozvala še ostale akterje znotraj kmetijstva in drugih povezanih področij,« pozivajo organizacije.

PR: KGZS

Categories
Kmetijstvo

Izboljšati trženje ekološko pridelanega mesa

Spoštovani!
IZBOLJŠATI TRŽENJE EKOLOŠKO PRIREJENEGA MESA
je cilj, ki ga skušajo doseči v okviru projekta EIP EKOPAKT. Ugotovitve bodo predstavljene v

torek, 24. avgusta
od 13.30 – 15.00 v dvorani 3
na sejmu AGRA v Gornji Radgoni.

Osnovni cilj projekta EKOPAKT je vzpostaviti delujoč sistem sledljivosti ekološko prirejenega govejega mesa od hleva do vilice z izgradnjo modela sledljivosti, ki bo temeljil na sodobnih digitalnih tehnologijah za izmenjavo podatkov.
Vljudno vabljeni!

Več o sodelovanju zbornice na sejmu Agra si lahko ogledate na www.kgzs.si/agra

PR: KGZS

Categories
Kmetijstvo

Podpis pogodbe o nakupu poslovne stavbe v Kočevju

Kočevje, 19. avgust 2021 – Družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG), je danes s podjetjem Gozdarstvo Grča, d. o. o., Kočevje (Gozdarstvo Grča), sklenila pogodbo o nakupu poslovne stavbe v Kočevju. Kupoprodajno pogodbo so podpisali glavni direktor SiDG g. mag. Robert Tomazin, poslovni direktor SiDG g. Matjaž Juvančič in finančni direktor SiDG g. Andrej Janša kot zastopniki kupca ter direktor Gozdarstva Grča g. mag. Stojan Rovan kot zastopnik prodajalca.

Družba SiDG, ki je bila v letu ustanovljena z ZGGLRS v letu 2016, ima sedež v Kočevju. Je največje gozdarsko podjetje v državi in po številu zaposlenih tudi največji zaposlovalec v Kočevju. Deluje sicer na več lokacijah, ki so razporejene po celotnem območju Republike Slovenije, poslovna stavba pa se nahaja na Rožni ulici 39 v Kočevju, kjer ima družba poslovni naslov. Za poslovno stavbo je družba doslej imela sklenjeno najemno razmerje.

Z namenom gospodarnejše ureditve potrebnih poslovnih prostorov ter ob tem zagotovitve večje stabilnosti za svoje poslovanje, se je družba odločila, da bo odkupila poslovne prostore, ki jih trenutno najema. Z lastnimi poslovnimi prostori sedeža družbe bo družba lažje sledila svojim ostalim ciljem, kot so podpora izobraževalnemu in znanstveno-raziskovalnemu delu, spodbujala razvoj podeželja ter na področju gozdov, gozdarstva in lesarstva omogočala usposabljanje strokovnega osebja. Tako bo naredila tudi korak k oblikovanju centra dejavnosti gozdarske proizvodnje v Republiki Sloveniji.

Družba torej kupuje poslovno stavbo s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, dostopnimi potmi in parkiriščem, za ceno 925.000,00 EUR.

Sam objekt je bil zgrajen l. 1978, po svojem namenu in zasnovi prirejen takratnemu času, zato ga bo družba ustrezno sanirala oziroma prenovila, da bo s tem tudi glede na lokacijo, nahaja se namreč v podnožju Stojne oziroma v osrčju kočevskih gozdov, lahko postal reprezentativen objekt, ki bo vezni člen med gozdarsko dejavnostjo in večanjem dodane vrednosti lesa iz slovenskih gozdov. V procesu projektiranja zunanje ureditve bo bistveni del lesena fasada iz modificiranega lesa. Fasada bo predstavljala značilne drevesne vrste slovenskih pokrajin kot npr. koroški macesen, pokljuška smreka, roška bukev… Pričakujemo, da bo prenovitev stavbe v celoti zaključena sredi leta 2022.

PR: Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Categories
Kmetijstvo

KGZS na sejmu AGRA 

 Tudi na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) v letu 2021 ostajamo zvesti sejmu AGRA ter hali B. Prav vsi lepo vabljeni in prisrčno dobrodošli na našem razstavnem prostoru, na katerem poteka predstavitev delovanja strokovnih služb in organov KGZS.
Poleg osmih območnih kmetijsko-gozdarskih zavodov KGZS se bodo v času trajanja sejma na njem predstavljala združenja, zveze in društva, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k ohranitvi in razvoju slovenskega kmetijstva in podeželja. Pod okriljem zbornice se na AGRI 2021 predstavlja Zveza kmetic Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine, Sindikat kmetov Slovenije, Združenje turističnih kmetij Slovenije, Združenje pridelovalcev sladkorne pese, Združenje predelovalcev mesa na kmetiji, Slovensko združenje za konopljo, Zveza biodinamikov Slovenije, Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije, Zveza lastnikov gozdov Slovenije, Zveza sadjarskih društev Slovenije.
Obiščite razstavni prostor KGZS in si priskrbite ušesne značke za govedo, drobnico in prašiče, ki jih prodaja KGZS – Zavod Nova Gorica. V pokušino in nakup pa pridelke in izdelke, ki jih ponujajo naše kmetije. Najboljše je blizu!
Dodajamo še, da smo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije v času spremenjenih nakupovalnih navad, z namenom približati kulinarično ponudbo slovenskih kmetij različnim ciljnim skupinam porabnikov, zasnovali nov spletni portal Dobrote slovenskih kmetij. Portal je nastal v sklopu EIP projekta Seneno meso in mleko, več o njem boste prav tako izvedeli na našem razstavnem prostoru v hali B, kjer se lahko na kolesu znanja potegujete za uporabne nagrade.
Vsak dan med 12. in 14. uro bo na razstavnem prostoru KGZS v hali B potekala degustacija senenih izdelkov v družbi mlečne kraljice. V nedeljo vabljeni na delavnico trženja s Klaro Otoničar, v ponedeljek ne zamudite srečanja s strokovnjakom sušenja sena dr. Janezom Benedičičem, v sredo vas pričakuje Dominika Klavž, ki bo z obiskovalci delila znanje o možnostih pridobitve različnih certifikatov.
Seveda si kmetijski sejem brez razstav domačih živali težko predstavljamo. Tako tudi letos Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije aktivno sodeluje pri njihovi pripravi in izvedbi predstavitve plemenskih govejih živali. Najboljše plemenske živali bodo nagrajene na slavnostnih dogodkih. V ponedeljek na dan govedorejcev bo v maneži potekalo tradicionalno ocenjevanje plemenskih telic lisaste, rjave in črnobele pasme govejih živali s predstavitvijo in razglasitvijo najboljših. Vabljeni na ogled živali ter podelitvi nagrad najboljšim.
Zaradi nevarnosti prenosa afriške prašičje kuge tudi letos žal ni razstave plemenskih prašičev. Kljub temu bo potekalo dnevno pestro dogajanje v prašičerejskem hlevu, ki ga je vredno obiskati. Pripravili smo zanimiv program za vse generacije, tudi najmlajše. Morda izpostavimo sredo, ko bodo podeljena priznanja rejcem prašičev. Srečali pa se boste lahko tudi s številnimi strokovnjaki, ki bodo razpravljali o ekonomski učinkovitosti in prihodnosti slovenske prašičereje, ki se tako kot ostale panoge poskuša prilagoditi usmeritvam novega obdobja Skupne kmetijske politike. Lepo vabljeni, najboljše je blizu! Še posebej vas vabimo na dogodke, ki jih organizira KGZS:

Sobota, 21. avgusta
12.00–13.00 / dvorana 2
Novinarska konferenca:
Stanje v kmetijstvu in strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027
14.00–15.30 / maneža
Revija razstavljene goveje živine s strokovnim komentarjem

Ponedeljek, 23. avgusta
13.00 – 14.30 / maneža
Podelitev nagrad govedorejcem

Torek, 24. avgusta
13.30 – 15.00 / dvorana 3
Povečevanje dodane vrednosti v prehranski verigi prek sledljivosti
(primer sledljivosti za ekološko pridelano goveje meso)

Sreda, 25. avgusta
9.30 – 11.30 / dvorana 3
Z znanjem kmetijskih šol do uspešnih mladih kmetov
10.00 – 11.30 / hala D1
Podelitev priznanj najboljšim rejam v prašičereji 

PR: KGZS

Categories
Kmetijstvo

Vabljeni na novinarsko konferenco nevladnih organizacij o strateškem načrtu SKP

Spoštovani!Vabimo vas na novinarsko konferenco, kjer bomo predstavili stališča kmetijskih nevladnih organizacij o strateškem načrtu

Skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027.

Pridružite se nam

v soboto, 21. avgusta 2021, ob 12.00
v dvorani 2 na sejmu AGRA;
Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona. 

Z vami bodo: Roman Žveglič, predsednik KGZS

Borut Florjančič, predsednik ZZS

Anton Medved, predsednik SKS

Anja Mager, predsednica ZSPM

 PR: KGZS

Categories
Kmetijstvo

3D kranjica se predstavi 27. 8. 2021 ob 19. uri

Vabimo vas na razgrnitev 3D kranjice – dogodek, ki bo prispevek Čebelarske zveze Slovenije ob predsedovanju Republike Slovenije Svetu Evropske unije. Razgrnitev bo potekala v Čebelarskem centru Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica, v petek, 27. avgusta 2021, ob 19.00.

3D kranjica je edinstven poučni in promocijski pripomoček, ki je nastal z uporabo najsodobnejših tehnologij 3D tiska na osnovi Micro CT in mehatronskega sestava z računalniškim krmiljenjem in avdio-video podporo na ekranu z zvočniki. Na Čebelarski zvezi Slovenije bomo razgrnili 3D kranjico – fizični model čebele v razmerju 1:100 (velikost 1,5 metra) z več kot 90 % morfološko podobnostjo z resnično čebelo delavko Apis mellifera carnica. Model 3D kranjica je postavljen na vrteči se platformi vgrajeni v repliko čebelnjaka in vsebuje gibljive dele ter devet poučnih animacij. 3D kranjica bo lahko »poletela« in gostovala na različnih dogodkih po svetu. K modelu pripada 3D tiskan model čebele za slepe in slabovidne v velikosti 20 cm.

Na dogodku bodo sodelovali:

  • dr. Jože PODGORŠEK, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
  • Boštjan NOČ, predsednik ČZS;
  • Prof. dr. Janez BOGATAJ, etnolog z nagovorom: Ali se še zgledujemo po čebelah? Kranjska sivka med čebelarsko dediščino in sodobnostjo;
  • Marko BORKO, vodja izobraževanja in usposabljanja, z opisom projekta 3D kranjica.

Na dogodek smo povabili vsa tuja veleposlaništva v Sloveniji, naše EU poslance, župane, poslance DZ RS idr. Veseli nas, da so do sedaj udeležbo med drugim potrdili številni veleposlaniki v Sloveniji (ali njihovi namestniki) in sicer iz Indije, Japonske, Poljske, Kosova, Rusije, številni župani, poslanci DZ RS ter slovenski EU poslanci.

Prosimo vas, da v vašo prisotnost potrdite do petka, 20. avgusta 2021.

Udeležba na dogodku bo možna za osebe, ki izpolnjujejo pogoj PCT oz. pogoje tedaj veljavnega odloka o začasni omejitvi zbiranja.

PR: ĆZS

Categories
Kmetijstvo

Novosti pri Dobrotah slovenskih kmetij

VABILOSpoštovani!
Vabimo vas na novinarsko konferenco, kjer bomo predstavili novosti projektaDobrote slovenskih kmetij.
Pridružite se namv četrtek, 19. februarja 2021, ob 13.00
na sedežu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana (dvorana v pritličju).

Z vami bodo Roman Žveglič, predsednik KGZS, Janez Pirc, direktor KGZS, in Peter Pribožič, predsednik organizacijskega odbora Festivala Dobrote slovenskih kmetij. 

PR: KGZS

Categories
Kmetijstvo

Informacije iz novinarske konference – AGRA 2021 v živo

Spoštovani,

pošiljamo vam informacije iz novinarske konference, ki je danes potekala v prostorih Pomurskega sejma v Gornji Radgoni.

Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma s sodelavci je predstavil 59. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA, ki bo v Gornji Radgoni od 21. do 26. avgusta končno spet potekal v živo.

Prenesete lahko zvočni zapis in podrobno pisno informacijo

Prilagamo tudi rezultate Ocenjevanja medu z mednarodno udeležbo.

Še posebej vas želimo opozoriti na splošni in dnevne napovednike dogajanja, ki bodo še sledili na povezavi VIDEO NAPOVEDNIKI ter ZVOČNI NAPOVEDNIKI. Na tejle povezavi pa dnevno osvežujemo tudi informacije o predstavitvah, o katerih nas obveščajo razstavljavci.

Vse sejemske dni, od 21. do 26. avgusta vas od 9.00 do 18.00 ure vabimo na sejem in v novinarsko središče. Novinarje pa seveda predhodno vabimo k akreditaciji.

Vse informacije so vam vedno na voljo na povezavi NOVINARSKE INFORMACIJE AGRA 2021.

Prosimo vas, da nam pomagate deliti sejemske informacije za krepitev imunosti…

Veselimo se pravega sejemskega srečanja in vas lepo pozdravljamo,

PR: Pomurski sejem d.o.o.