Categories
Kmetijstvo

Mednarodni natečaj čebelarske fotografije 2021

Ocenjevalna žirija v sestavi: Brane Borštnik, Franc Šivic, Nataša Lilek in Marko Borko je po vnaprej določenih merilih: 1. izpovednost, 2. originalnost, 3. tehnična dovršenost, 4. estetika, 5. urejenost čebelnjaka in okolice, ocenjevala fotografije iz petih tematskih sklopov: 1. Čebela in rastlinski svet; 2. Življenje, biologija in zdravje čebel; 3. Čebelji pridelki in delo čebelarja; 4. Bivališča čebel, tradicionalni ali sodobni čebelnjak/stojišče; 5. Opraševalci – Svetovni dan čebel; 6. Zgodovinska čebelarska fotografija. Na natečaju so s svojimi avtorskimi fotografijami, sodelovale odrasle fizične osebe iz katere koli države ter učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol iz Slovenije.

Žirija je pri natečaju šolarjev in dijakov ter splošnem natečaju iz vsake od kategorij nominirala najboljše tri fotografije ter izmed teh izbrala tri zmagovalne fotografije za zlato, srebrno in bronasto priznanje.

Še nekaj statistike o mednarodnem fotonatečaju. Prejeli smo 1001 fotografijo 183 sodelujočih avtorjev, ki prihajajo iz 27 različnih držav, od tega jih 30 prihaja iz Slovenije. Znotraj tega je s 167 fotografijami sodelovalo 58 šolarjev in dijakov iz Slovenije.

Pregled sodelujočih avtorjev fotografov po državah:

Št. udeležencevDržave
114Slovenija
16Latvija
10Slovaška
7Češka
6ZDA
3Belorusija, Rusija
2Hrvaška, Irska, Nemčija, Srbija, 
1Avstrija, Bolgarija, Egipt, Finska, Francija, Gruzija, Indija, Italija, Kanada, Kolumbija, Madžarska, Norveška, Nova Zelandija, Poljska, Ukrajina, Urugvaj

Častno omembo za kakovostne fotografije zaslužijo sledeči avtorji: Mia Anžur, Slovenija, Ana Bergant, Slovenija, Silvo Božičko, Slovenija, Alja Brejc, Slovenija, Dolores Čuš, Slovenija, Dhananjay Divekar, Indija, Jernej Dolničar, Slovenija, Maša  Drobnič, Slovenija, Žan Eržen, Slovenija, Dušan Gajšek, Slovenija, Ján Gašperík, Slovaška, Andreja Georgiev, Slovenija, Aneja Jesenek Rojšek, Slovenija, Lara Jošt, Slovenija, Marjeta Juvan, Slovenija, Lea Kolednik Finšgar, Slovenija, Iztok Končina, Slovenija, Sonja Kostevc, Slovenija, Nejc Kovač, Slovenija, Eva Križnik, Slovenija, Urša Krvina, Slovenija, Jakob Kurinčič, Slovenija, Luka Malenšek, Slovenija, Matic Mankuč, Slovenija, Milan S. Matejić, Srbija, Amy L. Musante, ZDA, Claudia Pavon, Kanada, Il’šat Rišatovič Asmandijarov, Rusija, Janez  Rogelj, Slovenija, Jan Rojc, Slovenija, Tatiana Senchuk, Ukrajina, Meldra Tiltina, Avstrija, Michelle Törnar, Slovenija, Vera Zitāne, Latvija, Jure Zorman, Slovenija

Nominiranci po posameznih kategorijah za NATEČAJ ŠOLARJEV IN DIJAKOV so naslednji.

 1. Čebela in rastlinski svet (abecedni red priimka)

Neža Ferk

Jana Komprej

Eva Lavbič

 1. Življenje, biologija in zdravje čebel (abecedni red priimka)

Gaja Peternel

Ana Kušar

Alja Belec

 1. Čebelji pridelki in delo čebelarja (abecedni red priimka)

Grega Kernel

Gašper Sedej

 1. Bivališča čebel, tradicionalni ali sodobni čebelnjak/stojišče (abecedni red priimka)

Neža Ferk

Neža Zoe Perklič

 1. Opraševalci – Svetovni dan čebel (abecedni red priimka)

Lina Gorjan

Neža Mavčič

Ana Šuster

 1. Zgodovinska čebelarska fotografija (abecedni red priimka)

Lara Horvat

Bronasto priznanje je prejela: Eva Lavbič.

Srebrno priznanje je prejel: Gašper Sedej.

Zlato priznanje je prejela: Jana Komprej.

Nominiranci po posameznih kategorijah za MEDNARODNI NATEČAJ so naslednji.

 1. Čebela in rastlinski svet (abecedni red priimka)

Hans Bahmer, Nemčija

Josef Permedla, Češka

József Sebestyén, Madžarska

 1. Življenje, biologija in zdravje čebel (abecedni red priimka)

Vinko Dolinar, Slovenija

Daniel Ondruš, Slovaška

Primož Predalič, Slovenija

 1. Čebelji pridelki in delo čebelarja (abecedni red priimka)

Evgeny Andreevich Starchevsky, Rusija

Evgeny Andreevich Starchevsky, Rusija

Eva, Lavbič, Slovenija

 1. Bivališča čebel, tradicionalni ali sodobni čebelnjak/stojišče (abecedni red priimka)

Nejc Juvan, Slovenija

Milan Motyka, Češka

Evgeny Andreevich Starchevsky, Rusija

 1. Opraševalci – Svetovni dan čebel (abecedni red priimka)

Hans Bahmer, Nemčija

Sara Juvan Zupančič, Slovenija

Kathleen Madigan, ZDA

 1. Zgodovinska čebelarska fotografija (abecedni red priimka)

Mojca Koban Dobnik, Slovenija

Binca Lomšek, Slovenija

George Edward Tselitans, Latvija

Bronasto priznanje je prejel: Daniel Ondruš, Slovaška.

Srebrno priznanje je prejel: Hans Bahmer, Nemčija.

Zlato priznanje je prejel: Josef Permedla, Češka.

Čestitke vsem nominirancem kot tudi vsem ostalim avtorjem za njihov trud in sodelovanje! Vabimo vas vse, da sodelujete na prihodnjem natečaj čebelarske fotografije za leto 2022.

NOMINIRANE IN ZMAGOVALNE FOTOGRAFIJE MEDNARODNEGA NATEČAJA SI LAHKO OGLEDATE TUKAJ: https://czs.si/objave_podrobno_czs/11534

NOMINIRANE IN ZMAGOVALNE FOTOGRAFIJE NATEČAJA ŠOLARJEV IN DIJAKOV PA SI LAHKO OGLEDATE TUKAJ: https://czs.si/objave_podrobno_czs/11533

PR:

ČZS

Categories
Kmetijstvo

Vabilo k izkazu interesa za pristop k Evropskemu zavezništvu za baterije

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sklopu Načrta za okrevanje in odpornost – komponente za Dvig produktivnosti in dekarbonizacija načrtuje tudi aktivnosti na področju investicij v razogljičenje podjetij. Na tak način bomo pomembno prispevali k enemu bistvenih ciljev evropskega programa za okrevanje in odpornost, trajnostnemu in zelenemu prehodu.

akumulatorske baterije
akumulatorske baterije | Avtor Peter Miller, Flickr

Z razogljičenjem postopkov in procesov v industriji bomo tako pripomogli k transformaciji slovenskega gospodarstva, s hkratnim uvajanjem sodobnih tehnologij pa k povečanju produktivnosti in dodane vrednosti. Sodelovanje v čezmejnih partnerskih projektih na področju zelenih tehnologij je zato za slovenska podjetja izjemnega pomena.

Evropsko zavezništvo za baterije je bilo ustanovljeno oktobra 2017 na pobudo podpredsednika Evropske komisije Maroša Šefčoviča. Namen je vsem prebivalcem Evrope zagotoviti večje koristi varnejšega prometa, z namenom zagotoviti vsem prebivalcem EU trajnostne tehnološke rešitve, varnejši promet in čistejša vozila.

Industrijski razvojni program Evropskega zavezništva za baterije vodi EIT InnoEnergy. Od začetka delovanja do danes se je prvotna mreža 120-ih deležnikov, vključenih v verigo vrednosti na področju baterij, povečala na več kot 600 članov ekosistema deležnikov, ki skupaj sodelujejo pri razvoju močne in konkurenčne evropske industrije baterij

V okviru zavezništva se razvija tudi poseben pristop k verigam vrednosti, ki izhaja iz potreb po razvoju novih industrij. Temelji na šestih stebrih, ki so podprti s skupnimi horizontalnimi dimenzijami oziroma vozlišči mreže. Ti stebri so:

 • surovine,
 • aktivni materiali,
 • proizvodnja celic,
 • baterijski paketi in sistemi,
 • aplikacija in integracija,
 • recikliranje in nov življenjski cikel.

Večdimenzionalni izziv naslavljajo s: tehnologijami, poslovnimi modeli, ponudbenimi verigami vrednosti, človeškim kapitalom, regulativo in industrializacijo, socialno in individualno dimenzijo. Dimenzije so medsebojno povezane, naslavlja se jih simultano. Namen Evropskega zavezništva za baterije je namreč zagotoviti nepretrgano verigo vrednosti, ki lahko zagotavlja trgu vse vrste baterij, ki jih trg potrebuje, z najnižjim možnim ogljičnim odtisom. 

Zahteve za izvajanje čezmejnih projektov, v katere je vključenih več držav:

 • imajo pomemben prispevek k ciljem EU – konkurenčnost, inovativnost, trajnostna rast in ustvarjanje vrednosti,
 • finančno so podprti s strani držav članic in z lastnim financiranjem s strani upravičencev,
 • posebej so izpostavljena področja transporta, energije in okolja, ki pomembno prispevajo k skupnemu evropskemu trgu, prav tako tudi raziskovalno-razvojni inovativni projekti, ki pomembno prispevajo k dodani vrednosti na ravni EU.

Trije ključni izzivi čezmejnih projektov, v katere je vključenih več držav so naslednji.

 • Dosegati morajo tako fazo zrelosti, da bodo lahko izvedeni v časovnem okviru, ki ga zahteva Instrument za okrevanje in odpornost (doseženi mejniki in cilji do avgusta 2026).
 • Instrument za okrevanje in odpornost temelji na uspešnosti, zato bodo morale države članice EU v svojih načrtih za okrevanje in odpornost zagotoviti skladnost z zahtevami EU, še zlasti na področju poročanja, doseganja mejnikov in ciljev in nadzora.
 • Evropska komisija ima pri izvajanju tovrstnih projektov vlogo koordinatorja.

Koristi čezmejnih projektov pa so:

 • naslavljanje skupnih izzivov, s katerimi se soočajo države članice,
 • omogočanje izvajanja velikih projektov, ki jih države članice same ne bi mogle izvesti,
 • omogočanje nabora virov (kadrovskih, tehnoloških ipd.) za doseganje ekonomije obsega in povečanje učinka

Evropska komisija je konec februarja predlagala vzpostavitev desetih novih evropskih partnerstev med Evropsko unijo, državami članicami in/ali industrijo, katerih cilj je pospešiti prehod na zeleno, podnebno nevtralno in digitalno Evropo ter povečati odpornost in konkurenčnost evropske industrije. EU bo zagotovila skoraj 10 milijard evrov finančnih sredstev, ki jih bodo partnerji dopolnili z vsaj enakovrednim zneskom naložb. Ta skupni prispevek naj bi mobiliziral dodatne naložbe v podporo prehodu in ustvaril dolgoročne pozitivne učinke na zaposlovanje, okolje in družbo.

Cilj predlaganih institucionaliziranih evropskih partnerstev je:

 • izboljšati pripravljenost in odzivanje EU na nalezljive bolezni,
 • razviti učinkovite nizkoogljične zrakoplove za čisto letalstvo,
 • podpreti uporabo obnovljivih bioloških surovin pri proizvodnji energije,
 • zagotoviti vodilni položaj Evrope na področju digitalnih tehnologij in infrastrukture ter povečati konkurenčnost železniškega prometa.

Evropska partnerstva so pristopi, ki jih omogoča program Obzorje Evropa, novi program EU za raziskave in inovacije (2021–2027). Njihov cilj je izboljšati in pospešiti razvoj in uvajanje novih inovativnih rešitev v različnih sektorjih z mobilizacijo javnih in zasebnih virov. Prispevala bodo tudi k ciljem evropskega zelenega dogovora in okrepila evropski raziskovalni prostor.  

Za področje baterij lahko več informacij najdete na spletni strani Evropske Komisije.

Izkaz interesa za sodelovanje pri razvoju in izvedbi projekta lahko podjetja posredujejo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer na elektronski naslov: nena.dokuzov@gov.si.

Prav tako pa se lahko podjetja neposredno obrnejo na Evropsko komisijo. Vzorec prijave je dostopen na spletni strani Evropskega zavezništva za baterije – EBA.

PR:

MGRT

Categories
Kmetijstvo

TRENUTNA OCENA POZEBE KAŽE NA KATASTROFO

Javna služba kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) je pripravila pregled škode, ki so jo je povzročile nizke temperature in sneg 7. in 8. aprila. Največ škode so pri tem utrpele sadne vrste na celotnem območju Slovenije tam, kjer so že v polnem cvetu, zato bo škoda katastrofalna.

(Ljubljana, 9. april 2021) – Stopnjevanje pogostosti izrednih vremenskih dogodkov, tokratna pozeba je že četrta v zadnjih šestih letih, zato je kmetijstvo na vse večjih preizkušnjah, ogroženih je vse več delovnih mest. »Ker je treba preživeti, kmetijstvo potrebuje nujno pomoč, kajti kdor hitro da, dvakrat da. Prav tako zahtevamo, da se sektorske pomoči, ki so namenjena za pokritje izpada dohodka po covidu 19 in jih upravičenci dobivajo te dni, izvzamejo iz obdavčitve, čim prej je treba sprejeti tudi interventni zakon za pomoč prizadetim deležnikom,« je povedal ključne predloge, zahteve in pričakovanja zbornice predsednik Roman Žveglič, ob tem pa se je zahvalil tako kmetom kot kmetijskim podjetjem za trud, da bi obvarovali vsaj del pridelkov, kot tudi svetovalni službi, ki je opravila pregled stanja.
Direktor KGZS Janez Pirc pa je med drugim izpostavil: »Prvo vprašanje je, kaj narediti: tu so na voljo naše strokovne službe za pomoč in svetovanje. Zato se obrnite na vašega najbližja svetovalca, poiščite strokovna gradiva na naši spletni strani ali spletnih straneh zavodov. Pričakujemo, da bo vlada sprejela ukrepe, ki bodo nadomestili izpadli dohodek; predlagali bomo tudi tiste ukrepe, ki naj bi tveganja, ki jih je v kmetijstvu veliko več kot drugod, vsaj omejila; še naprej bomo izobraževali in usposabljali kmete, kaj lahko tudi sami storijo,« je povedal Pirc.
Kolikšna je poškodovanost, bo razvidno po končanju obdobja nizkih temperatur, natančneje pa šele v maju in juniju. Poročilo o stanju, kii so ga na videokonferenci predstavili svetovalci specialisti pri KGZS – Kmetijsko gozdarskih zavodih Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Nova Gorica in Ljubljana, je na voljo TUKAJ.
Napotke, kaj je bilo možno in kaj je še možno, da bi omilili škodo, je predstavila mag. Zlatka Gutman Kobal: »Pridelovalcem smo že pred pojavom nizkih temperatur svetovali rabo krepčilnih sredstev na podlagi alg in pripravkov na podlagi aminokislin. S tem lahko nadaljujejo tudi sedaj, seveda v odmerkih, kot so navedeni v navodilih za uporabo in pogojih, pri katerih imajo uporabljena sredstva učinek.
Večje koncentracije ali uporaba ob nepravem času ima lahko celo negativen učinek. Kasneje bo možna tudi uporaba rastnih stimulatorjev, vendar morajo biti za uporabo temperature več kot 15 stopinj Celzija, temperature pa se morajo v naslednjih dneh povzpeti nad 18 stopinj,« je nekaj osnovnih napotkov podala svetovalka se specialistka za sadjarstvo pri KGZS – Zavodu Maribor, podrobnejši nasveti pa bodo sledili in bodo na voljo na spletnih straneh KGZS in kmetijsko gozdarskih zavodov.
Kritične razmere v sadjarski panogi je povzel Boris Orešek, predsednik odbora za sadjarstvo pri KGZS: »Imamo položaj, ko imamo na eni strani polne hladilnice, na drugi pa prazne sadovnjake. Težave so že od leta 2014 in upali smo, da bomo prišli po sedmih letih na zeleno vejo. Stanje v panogi je kritično, kaže se, da obstoječi ukrepi ne dajo pravih rezultatov, potrebujemo poenostavitev postopkov za vzpostavitev tako oroševanja in namakanja, mogoče potrebujemo celo zakon, da v največji možni meri omogočimo uporabo vode za ta namen.
Nerazumljivo je, da sodimo med najbolj vodnate dežele v Evropi, pa imamo toliko ovir pri izkoriščanju le-te. Prizadetim je treba odpisati prispevke za ZPIZ, katastrski dohodek, najemnine za zemljišča od Sklada kmetijskih zemljišč, dati moratorij na posojila ‘ribniškega sklada’ in odpraviti administrativne ovire za neposredno prodajo,« je povedal Orešek.
Za zaključek pa je predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič povedal: »Ob vsem tem slišanem in videnem se lahko strinjamo, da je kmetijstvo zelo občutljivo in odvisno od vremena. Ker se verjetno narava ne bo prilagajala nam, se bomo morali mi. A tega kmetijstvo, ki je že tako v velikih težavah, ne bo zmoglo samo. Prej ko se bo vlada zavedala, da brez kmetijstva tudi hrane ne bo, lažje nam bo speljati spremembe in nujne prilagoditve. Spremljali bomo stanje in pripravili dodatne zahteve in predloge, jih finančno ovrednotili in posredovali pristojnim.
Posnetek si lahko ogledate TUKAJ.

PR:

KGZS

Categories
Kmetijstvo

SZJ: Dvojno veselje v Lipici – rodila sta se Maestoso Samira in Canissa, prvi letošnji žrebeti Kobilarne Lipica

V Kobilarni Lipici se veselimo rojstva prvih letošnjih žrebet. Veselje je kar dvojno, saj sta istega dne prišla na svet mali črni Maestoso Samira XXXVIII in rjava žrebička Canissa XLII. Do junija se jima bo v lipiški čredi pridružilo še 23 žrebet.

IMG_20210407_130347
IMG_20210407_130255
IMG_20210408_102222

Mali Maestoso Samira XXXVIII, vrani sivec z belo liso, se je rodil zgodaj zjutraj, še pred sončnim vzhodom. Kmalu se je postavil na noge in začel piti materino mleko, danes pa že radovedno opazuje svet okoli sebe in raziskuje, kdo biva v sosednjem boksu.

Za njegovo dobro počutje ves čas skrbi njegova mati 751 Samira XXXVIII. Oče malega žrebčka je 697 Maestoso Steaka XXVII, ki ga bodo lahko obiskovalci Kobilarne Lipica kmalu občudovali v predstavah, kjer nastopa v eni najzahtevnejših točk – Šoli nad zemljo, z likom courbette.

V sosednjem boksu lipiške porodnišnice je prva letošnja žrebička, rjavka Canissa XLII s svojo materjo 757 Canisso XXXVII, ki se je ožrebila pozno zvečer istega dne, 6. aprila. Njen oče je 833 Conversano Betalka XXXIX.

Prvorojeni žrebiček Maestoso Samira XXXVIII in prva žrebička letošnje generacije Canissa XLII sta se rodila v varnem okolju hlevov na Borjači, kjer pridejo na svet vsa lipiška žrebeta. Skupaj s svojima materama bosta prvi teden preživela v porodnih boksih, nato pa se bosta pridružila čredi, v kateri bo vsak dan več igrivih žrebet in njihovih skrbnih mater.

Obe materi se dobro počutita in z veliko pozornostjo skrbita za svoji žrebeti. Do začetka junija pa v Lipici pričakujemo 25 žrebet. Obiskovalci jih bodo lahko najprej spoznali na dvorišču hlevov na Borjači, v toplih majskih dneh pa tudi na prostranih zelenih pašnikih Lipice.

Rojstvo žrebet je za zaposlene v Kobilarni Lipica, še posebej tiste, ki skrbijo zanje, eno od najlepših doživetij in spodbuda za nadaljnje delo. Zato je bilo rojstvo prve žrebičke in prvega žrebička na isti dan, kar je redkost, v Lipici še posebej veselo.

Direktor Kobilarne Lipica d.o.o. Matej Oset je rojstvo Maestosa Samire XXXVIII in Canisse XLII pospremil z željo, naj živahno, igrivo in vitalno – skupaj z lipicanskima žrebetoma – raste tudi zavedanje o pomenu Kobilarne Lipica in naših plemenitih konj: »Rojstvo prvih dveh žrebet je razlog za dvojno veselje in prava spodbuda za vse, da v prihajajoči turistični sezoni obiščejo Lipico ter spoznajo naš naraščaj. Upamo, da bo kmalu mogoče spet obiskati Lipico, z veseljem vam bomo predstavili kobilarno in letošnji naraščaj. Mnoga letošnja žrebeta vas bodo čez leta navduševala s svojimi nastopi v predstavah Lipiške šole klasičnega konjeništva, vožnji s kočijo ali lepih prizorih črede na paši. Takoj ko bo mogoče, bomo v Lipici odprli prenovljeni hotel Maestoso in z uvajanjem novih, tematsko usklajenih, predvsem konjeniških programov, začeli ustvarjati novo poglavje v uspešni zgodbi trajnostnega in zelenega turizma v Lipici.«

Da bo čez leto dni razlogov za veselje in obisk Lipice še več, bodo poskrbeli tudi v strokovnih službah kobilarne, kjer se že pripravljajo na to, da bo prihodnje leto prišlo na svet še več žrebet, kar je temelj želenega rejskega napredka.

 Prvorojeni žrebiček Maestoso Samira XXXVIII bo pomlad in poletje preživel na prostranih zelenih pašnikih Lipice, skupaj z ostalimi žrebeti. Nato bo odraščal v žrebetišču Ravne pri Pivki, dokler pri polčetrtem letu starosti ne bo začel šolanja in treninga klasične dresure. Če mu bodo naklonjene tudi zvezde, bo čez šest ali sedem let že nastopal na predstavah v Lipici in s svojimi elegantnimi koraki navduševal obiskovalce z vsega sveta. 
 Tudi prva letošnja žrebička Canissa XLII bo tople pomladne in poletne dni preživela na lipiških travnikih, skupaj z ostalimi žrebeti in njihovimi materami. Čez štiri leta, po osnovnem šolanju pod sedlom, se bo, če bo izpolnjevala stroge pogoje rejskega programa, pridružila čredi plemenskih kobil, ki je največja dragocenost Kobilarne Lipica. 

PR in foto:

Služba za odnose z javnostmi Kobilarne Lipica

Categories
Kmetijstvo

Jutri zaključujemo z dostavo toplih obrokov

Velenje, 8. april 2021 – Člani skupine prostovoljcev Udarnik Mladinskega centra Velenje bodo jutri opravili zadnje dostave brezplačnih toplih obrokov ranljivim skupinam, saj se s ponedeljkom sproščajo nekateri vladni ukrepi za zajezitev epidemije.

V povprečju je bilo dnevno dostavljenih več kot 35 toplih obrokov, in sicer za starostnike, gibalno ovirane, osebe v karanteni, ki nimajo možnosti, da bi jim svojci pomagali, in tiste, ki so v teh časih v večji socialni stiski. V primeru ponovne zaostritve razmer bomo s projektom vnovič nadaljevali.

PR:

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Categories
Kmetijstvo

Aprilska pozeba je naredila veliko škode tudi v čebelarstvu.

Narava ne prizanaša in ne oziraje gre svojo pot, kar smo dobro občutili danes, ko smo bili ponovno deležni izredno nizkih temperatur, ki so na posameznih območjih dosegle najnižjo izmerjeno vrednost za mesec april. Pozaba takšne stopnje povzroči ogromno škode tudi v čebelarstvu. Poleg prizadetosti sadnega drevja je močno prizadeta tudi akacija, ki je za čebelarstvo izredno pomembna rastlina in v letih brez pozebe predstavlja tretjino letne proizvodnje medu. 

Kakšna je škoda pri ostali za čebelarstvo pomembnih rastlinah kot so javor, lipa, kostanj in tudi smreka ter jelka je trenutno še težko oceniti. Je pa ob takem mrazu in tej stopnji razvoja rastlin škoda pričakovana. Sploh ob nadaljevanju nizkih temperatur tudi v prihajajočo noč. Izgube so pričakovane tudi pri čebeljih družinah, saj ob tako nizkih temperaturah težko ohranjajo primerno temperaturo za ogrevanje gnezda. Velike izgube so pričakovane tudi pri čebelah, ki so za nemoteno oskrbo z vodo prisiljene zapustit panj. Ob nizkih temperaturah kaj hitro pristanejo na snegu kjer se podhladijo in umrejo.

Ob tem smo čebelarji povsem nemočni in lahko samo opazujemo in upamo na najbolje. Ni ukrepa, ki bi ga lahko izvedli, da bi vsaj omilil stopnjo pozebe kot tudi nimamo možnosti zavarovanja naših čebel in pridelka. Na Čebelarski zvezi Slovenije se trudimo s slovenskimi zavarovalnicami vzpostaviti način zavarovanja in upamo, da nam bo uspelo, saj smo trenutno povsem odvisni od pomoči države. Ob takem nadaljevanju sezone nam ne bo preostalo drugega kot za pomoč zaprositi tudi letos. 

PR:

ČZS

Categories
Kmetijstvo

POSLEDICE POZEBE V KMETIJSTVU

Spoštovani!
Trenutna pozeba, ki je zajela celotno Slovenijo, je še enkrat pokazala, kako občutljivo in od narave odvisno je kmetijstvo. Še najbolj je prizadeto sadjarstvo, kjer težavam ni videti konca. Ob vseh težavah v zadnjih letih zaradi ruskega embarga, eni kakovostno slabi, a obilni letini in slabši prodaji zaradi epidemije covida virusa so sadjarje prizadele tudi tri hude pozebe v letih 2016, 2017 in 2020. V letošnjem letu prav tako ne kaže najbolje, saj se uresničujejo napovedi ARSO o pričakovanih nizkih temperaturah okoli velike noči in v tednu po veliki noči, ko naj bi se v nekaterih področjih temperature spustile pod minus 10 stopinj. Že v prejšnjem tednu so specialisti za sadjarstvo pri KGZS ugotavljali, da so nizke temperature na primorskem na izpostavljenih lokacijah že prizadele marelice, ki so že cvetele. Včerajšnji sneg in današnje nizke temperature, ki so se na nekaterih sadjarskih legah spustile krepko pod ničlo (Posavje: do -8, Osrednja Slovenija: – 6, SV Slovenije: do – 5,7, Savinjska: – 5,2, Z Slovenije: do – 8,2) pa bodo prizadele tudi pečkato sadje.
Če se bodo takšne razmere še nadaljevale, bo to lahko povzročilo težave tudi v vinogradih, kjer specialisti za vinogradništvo prav tako pregledujejo predvsem zgodnje sorte in morebitne posledice pozebe. Škoda pa je in bo lahko nastala tudi v vrtnarstvu.Ker so nizke ali še nižje temperature napovedane tudi za jutri, je stopnjo poškodovanosti težko napovedati. Kmetijski svetovalci-specialisti pri KGZS so na terenu in pregledujejo poškodovane nasade. Prva ocena o prizadetosti nasadov bo tako znana pojutrišnjem, dokončna ocena pa seveda šele čez nekaj tednov.
Zato vas v petek, 9. aprila, ob 10.00 vabimo prek spodnje povezave na portal zoom, kjer bomo posredovali prve ocene posledic pozebe, kakšne ukrepe priporočamo kmetom in kaj ta pozeba pomeni za sadjarstvo, ki je že tako v težkem položaju.
Program dogodka:

 • Nagovor predsednika KGZS; Roman Žveglič, predsednik KGZS
 • Kratko poročilo o stanju po pozebi; JSKS pri KGZS
 • Ukrepi po pozebi; Zlatka Gutman Kobal, KGZS – Zavod Maribor
 • Stanje v sadjarstvu; Boris Orešek, predsednik strokovnega odbora za sadjarstvo pri KGZS

Vabljeni v petek, 9. aprila, ob 10.00 na spodnjo povezavo: https://zoom.us/j/93555814793?pwd=NGhzT0t1TnJkZndNenZiOWdjZExGUT09
Koda: 300494 

PR:

KGZS

Categories
Kmetijstvo

SLOVENSKA ČEBELARSKA AKADEMIJA IZOBRAŽUJE AMERIŠKE ČEBELARJE

Slovenska čebelarska akademija (SČA), organizacijska enota Kmetijskega inštituta Slovenije, je v sodelovanju s čebelarskimi inštruktorji SČA uspešno izvedla dva spletna izobraževalna dogodka za ameriške čebelarje na temo čebelarjenja z AŽ panji. Spletnih izobraževalnih dogodkov, ki sta potekala 26. 3. 2021 in 2. 4. 2021 prek platforme Zoom se je udeležilo 70 ameriških čebelarjev.

Pod mentorstvom prof. dr. Janka Božiča (Biotehniška Fakulteta, Univerza v Ljubljani) in v sodelovanju z dr. Lucijo Žvokelj (Nacionalni Veterinarski Inštitut, Veterinarska Fakuleta, Univerza v Ljubljani) ter izkušenim čebelarjem in inštruktorjem Mitjem Smrdelom je SČA izvedla izobraževalna posveta dveh različnih težavnostnih stopenj, ki sta ameriškim čebelarjem približala čebelarjenje z AŽ panji. AŽ panje je na prelomu 20. stoletja izdelal Anton Žnideršič, danes pa jih kot pomembno slovensko inovacijo uporablja več kot 90 odstotkov slovenskih čebelarjev. Izobraževanje je ameriškim čebelarjem približalo posebnosti čebelarjenja z AŽ panji, predstavilo različne vidike zdravstvenega varstva čebel ter odgovorilo na vprašanje glede ključnih dejavnosti v čebelarstvu.

Slovenska čebelarska tradicija

Slovenci imamo več stoletij dolgo čebelarsko tradicijo, na kateri slonijo vsa znanja in spoznanja povezana s sodobnim čebelarstvom na Slovenskem. Slovenska čebelarska akademija (SČA) prispeva k širjenju bogatega znanja o čebelarjenju na Slovenskem tako v Sloveniji kot tujini. SČA je bila ustanovljena leta 2018 kot odgovor na izražene interese številnih držav po prenosu slovenskega znanja, kompetenc in praks slovenske čebelarske stroke na druge države. SČA si prizadeva širiti znanje o čebelarjenju v obliki neformalnih izobraževanj, promovirati slovenske izobraževalne ustanove na področju čebelarstva ter širiti nova znanja v nacionalnem in mednarodnem prostoru.

PR:

Kmetijski inštitut Slovenije

Categories
Kmetijstvo

Priporočila pred in po pozebi

Strokovnjaki tako pri jablanah in hruškah priporočajo škropljenje s pripravkom Novagib 0,5 L/ha (akt. snov GA 4+7), ki se izvaja dan ali dva po pozebi oziroma po vsakih pozebnih temperaturah. Pri tem je treba upoštevati omejitve maksimalno dovoljenih količin na hektar sadovnjaka: pri jablanah skupno največ 2,0 litra na hektar, pri hruškah pa največ 1,2 litra Novagiba na hektar.Samo pri hruškah pa je možno za izboljšanje nastavka po pozebnih temperaturah uporabiti Florgib tablete (akt. snov GA3). Proizvajalec priporoča 6 tablet/ha. V primeru zelo močnih pozeb proizvajalec priporoča kombinacijo oziroma mešanico Florgib tablet (3 tablete na hektar) in Novagiba (0,4 l/ha).

Več informacij o tem, kako se spopasti s pozebo, so pripravile strokovne službe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Javna služba v sadjarstvu:

PR:

KGZS

Categories
Kmetijstvo

Pridružite se »ne običajni« izkušnji, v petek, 9. aprila 2021

Spoštovani!

Vabimo vas, da se nam pridružite na popolnoma »ne običajnem« dogodku, s katerim praznujemo prihod nove Opel Mokke.

Zabava prihaja na vaše domače plesišče v petek, 9. aprila 2021, od 19.00 dalje.

Čaka vas virtualna plesna zabava, v sodelovanju z Defected Records – najvplivnejšo založbo britanske house glasbe vseh časov, s šestimi najbolj iskanimi evropskimi DJ-ji, ki bodo šest ur vrteli najbolj vročo glasbo iz šestih posebnih prizorišč.

Pridite in pustite, da vas prevzame »beat«.

In deli najbolj »ne običajen« dogodek leta s prijatelji, družino, sodelavci. Prostora je dovolj za vse.

Se srečamo na virtualnem plesišču v petek, 9. 4.2021, od 19.00 naprej, skupaj s tremi milijoni ljubiteljev klubske glasbe prek YouTuba in Facebooka.

PR: 

Wallis Automotive

Leskoškova 9e, 1000 Ljubljana, Slovenia