Categories
Zdravstvo

Leku nagrada energetsko učinkovito podjetje 2021

 • Skupna poraba energije na Novartisovih lokacijah v Sloveniji je ob upoštevanju povečane proizvodnje v zadnjih dveh letih upadla za 7,7 %, poraba vode pa za 15 %.
 • Celovit energetski sistem, ki vključuje več kot 2000 meritev in zasleduje 750 kazalnikov, je podprt z aktivnim energetskim menedžmentom.
 • Lokacije vstopajo v obdobje postopnega prehoda na uporabo obnovljivih virov energije za doseganje Novartisovih ciljev okoljske trajnosti in podnebne nevtralnosti.

Ljubljana, 21. september 2021 – Novartisove lokacije v Sloveniji imajo dolgo tradicijo energetskega menedžmenta, ki prispeva k njihovi konkurenčnosti. Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka d.d. in Novartisa v Sloveniji, poudarja: »Energetska učinkovitost je osnova našega razvoja in proizvodnje zdravil z visoko dodano vrednostjo. Z njo sočasno udejanjamo strategijo digitalizacije poslovanja in prehod v ogljično nevtralno poslovanje, ki ga bomo na prvi lokaciji v Sloveniji po načrtih vzpostavili leta 2024. V Novartisu želimo biti nosilci pozitivnih sprememb. Prizadevamo si za doseganje ogljične nevtralnosti v lastnih procesih do leta 2025 in v celotni dobavni verigi do leta 2030. Nagrada časnika Finance nam veliko pomeni, saj potrjuje, da naše usmeritve in dosežke prepoznava tudi okolje.«

Na vseh lokacijah so po letu 2000 izvedli tri celovite energetske preglede. Ciljno spremljanje rabe energije so uvedli po letu 2013, ko so vgradili energetski informacijski sistem, popolnoma prilagojen potrebam farmacevtske industrije. Priložnosti za izboljšave ugotavljajo z analizami porabe elektrike, pare, toplote, hladu in stisnjenega zraka. Cilje za doseganje kazalnikov energetske učinkovitosti – teh je več kot 750 – nenehno prilagajajo in določajo sproti, tudi dnevno in tedensko. Gašper Antičevič, vodja Novartisovih Tehničnih storitev v Sloveniji, ki z ekipo sodelavcev na vseh lokacijah skrbi za učinkovito upravljanje energije, pojasnjuje: »V zadnjih dveh letih smo porabo energije ob upoštevani rasti proizvodnje znižali za 30 GWh in porabo vode zmanjšali za dobrih 200.000 m3, kar je rezultat dolgoročnega dela ter okoljske ozaveščenosti in predlogov zaposlenih, brez katerih ti dosežki ne bi bili možni.« V tem času so izpeljali več kot 300 projektov za izboljšanje energetske učinkovitosti, kot so ponovna uporaba odpadne toplote, odpadnih voda in surovin, vgradili so energetsko najsodobnejšo opremo, digitalizirali regulacije in procese ter redno strokovno usposabljali okrog 50 sodelavcev.  

Z energetsko učinkovitostjo v Novartisu blažijo vplive na okolje in podnebje ter krepijo odpornost proti energetskim in podnebnim spremembam. Lokacije se že pripravljajo na postopen prehod na uporabo obnovljivih virov energije in inovativnih tehnologij, kar bo spremenilo ustaljene oblike proizvodnje in uporabe energentov. Prvo trajnostno strategijo za posamično lokacijo v skupini Novartis so pripravili strokovnjaki v Sloveniji in z inovativnim projektom krožnega gospodarstva povezuje energetske ter odpadkovne tokove.

Nagrada energetsko učinkovito podjetje, ki jo podeljuje časnik Finance, je zato velika spodbuda Leku in Novartisu v Sloveniji pri doseganju ogljično nevtralnega poslovanja.

***

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Lek d.d., Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji, in Sandoz d.d. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove Tehnične dejavnosti, Globalni razvoj zdravil, Novartisove poslovne storitve in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. V zadnjih devetih letih je bilo na novo zaposlenih več kot 3350 sodelavcev, kar nas uvršča med največje zaposlovalce v Sloveniji. Novartis je od leta 2003 v Slovenijo vložil že več kot 2,7 milijarde evrov.

Sandoz

Novartisova divizija Sandoz je vodilna družba na svetu med generičnimi in podobnimi biološkimi zdravili. Naš namen je utirati pot dostopni zdravstveni oskrbi bolnikov z razvijanjem in trženjem novih, cenovno dostopnih rešitev, ki izpolnjujejo izkazane medicinske potrebe. Naš cilj je postati vodilna in najbolj cenjena generična farmacevtska družba na svetu. Naš portfelj obsega širok krog molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja; v letu 2020 so predstavljale prodajo v višini 9,6 milijarde ameriških dolarjev.

Novartis

Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti in digitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer so izkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanje novih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo skoraj 800 milijonov ljudi po vsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do naših najnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposluje približno 109.000 ljudi več kot 140 narodnosti. Za dodatne informacije obiščite www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

PR: Novartis

Categories
Zdravstvo

Svetovni dan varnosti pacientov – 17.9.2021 posvečen varnosti  mater in novorojenčkov

Nihče ne sme biti poškodovan zaradi napake v zdravstvu, tudi ne v času COVID 19. Nacionalno javno zdravstvo, bodisi državno ali zasebno se mora oblikovati tako, da zavezuje vse zdravstvene organizacije in posameznike, da uredijo sistem varnosti tako za paciente kot za zdravstvene delavce. 

Svetovni dan varnosti pacientov je bil ustanovljen leta 2019 z namenom krepitve globalnega razumevanja varnosti pacientov, povečanja udeležbe javnosti pri varnosti zdravstvenega varstva in spodbujanju globalnih ukrepov za povečanje varnosti pacientov in zmanjševanju škode za bolnike, razumevanju in ukrepanju za promocijo varnosti pacientov. Gre za globalno spoznanje, da je varnost pacientov prva vrednota zdravstva. Letošnji svetovni dan varnosti pacientov je posvečen varnosti mater in novorojenčkov s sloganom: » Ukrepajmo zdaj za varen in spoštljiv porod!«

Po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije (SZO, 2021) še vedno v svetu vsak dan umre približno 810 žensk zaradi preprečljivih vzrokov povezanih z nosečnostjo in porodom. Poleg tega vsak dan umre približno 6700 novorojenčkov, kar predstavlja 47% vseh smrti otrok do 5 let. Poleg tega se vsako leto rodi okoli 2 milijona mrtvorojenih otrok, 40% med porodom. Ob upoštevanju znatnega bremena tveganj in škode, ki so jim matere in novorojenčki izpostavljeni zaradi nevarne in neustrezne oskrbe, ki jo povečujejo motnje v nujnih zdravstvenih storitvah, ki jih povzroča pandemija COVID-19, je letošnja kampanja SZO še toliko bolj pomembnejša.

Na srečo se je večini mrtvorojenih otrok ter smrti mater in novorojenčkov mogoče izogniti z zagotavljanjem varne in kakovostne oskrbe s strani usposobljenih zdravstvenih delavcev, ki delajo v podpornem okolju. To je mogoče doseči le z vključevanjem vseh zainteresiranih strani in sprejetjem celovitih zdravstvenih sistemov in pristopov, ki temeljijo na skupnosti. Pri tem imamo babice prav gotovo ključno vlogo.

Cilji svetovnega dneva varnosti pacientov 2021:

 • Ozavestiti globalno zavest o vprašanjih varnosti mater in novorojenčkov, zlasti med porodom.
 • Sprejemati učinkovite in inovativne strategije za izboljšanje varnosti mater in novorojenčkov.
 • Pozivati k nujnim in trajnostnim ukrepom za povečanje prizadevanj, doseganje in zagotovitev varne oskrbe mater in novorojenčkov, zlasti med porodom.
 • Zavzemati se za sprejemanje najboljših praks pri oskrbi, z namenom preprečitve tveganj in škode, ki se jim je mogoče izogniti, vsem ženskam in novorojenčkom med porodom.

Zaposleni Oddelka za perinatologijo se zavedamo pomena zagotavljanja varne oskrbe mater in novorojenčkov v času Covid – 19 pandemije. Spodbujamo spoštljivo obravnavo nosečnice, porodnice in otročnice z novorojenčki. V sled temu smo si tako babice, kakor tudi tehniki zdravstvene nege negovalne enote oddelka z lastnimi sredstvi kupili majice, s katerimi želimo povedati vsem ženskam, ki vstopajo v našo ustanovo, da se resnično trudimo za njihovo varnost. To dokazujejo številne babiške vizite in preživete ure z ženskami in novorojenčki v rdeči coni oddelka.

Ob tej priložnosti se zahvaljujem gospe Danijeli Pušnik, mag. zdr. nege za spodbudo, vsem babicam in babičarju ter tehnikom zdravstvene nege negovalne enote oddelka za trud in prispevana finančna sredstva, gospodu Iztoku in cvetličarkam cvetličarne Minka za pomoč pri okrasitvi oddelka, gospodu Frangežu za napihnjene balone in Nini Bračič za trud in pomoč pri izdelavi plakatov. 

Rosemarie Franc, dipl. m. s., dipl. bab. 

SV ZN in babištva Oddelka za perinatologijo

PR: Center za odnose z javnostmi in marketing – COJM
Univerzitetni klinični center Maribor

Categories
Zdravstvo

Kako uglasiti hormone z Gedeon Richterjem

Foto: Žiga Intihar

Ljubljana, 14. september 2021 – 120-letnico matične družbe in 10-letnico prisotnosti Gedeon Richterja v Sloveniji smo 2. septembra obeležili na družabnem dogodku v Ljubljani, kjer so na okrogli mizi z gosti delili svoje strokovne izkušnje prof. dr. Eda Vrtačnik – Bokal, dr. med., prof. dr. Mojca Jensterle Sever, dr. med., prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, dr. med., Marko Mlinarič, dr. med. in doc. dr. Leon Meglič, dr med. Dogodek je v svojem značilnem duhovitem slogu povezoval voditelj Lado Bizovičar.

“V podjetju Gedeon Richter smo ponosni na inovacije in proizvodnjo visoko kakovostnih farmacevtskih izdelkov v boju proti boleznim, s čimer ljudem zagotavljamo boljše življenje. Svojim ciljem sledimo že od leta 1901, ko je ustanovitelj podjetja farmacevt Gedeon Richter v laboratoriju lekarne Sas ustanovil podjetje in s tem položil temelje madžarske farmacevtske industrije”, je v uvodnem nagovoru povedala direktorica in ustanoviteljica podjetja v Sloveniji magistra farmacije Tea Gašperšič Oblak.

Gedeon Richter danes zaposluje skoraj 13.000 ljudi, naši izdelki pa so na voljo v več kot 100 državah po celem svetu. Kljub družbenim in gospodarskim razmeram ostajamo zvesti svojemu poslanstvu – z vrhunskimi izdelki izboljšati zdravje in kakovost življenja ljudi.

V razvoju se posvečamo predvsem izvirnim raziskavam bolezni centralnega živčnega sistema, inovativnim izdelkom s področja ginekologije, razvoju biotehnoloških zdravil, med katerimi se lahko pohvalimo tudi z lastnim biološkim zdravilom za zdravljenje osteoporoze. Družba izdeluje več kot 200 zdravil, med našimi izdelki pa so originalna, generična in licenčna zdravila, ki omogočajo učinkovito, sodobno in cenovno ugodno zdravljenje na skoraj vseh terapevtskih področjih.”

Ob praznovanju desetletnice delovanja v Sloveniji je direktorica goste pozdravila tudi z besedami o napredku in novostih pri skrbi za zdravje žensk, saj so v zadnjih desetih letih močno okrepili svoj nabor hormonskih terapij. “Vedno nas sprašujete – kaj je novega? – in ja, z novostmi smo vam ustregli – če smo vam na začetku, leta 2011, lahko ponudili štiri zdravila, jih imamo danes že petnajst, “je povzela skokovit razvoj ponudbe Mag. Tea Gašperšič Oblak. Posebej je izpostavila zdravilo kariprazin za zdravljenje shizofrenije, ki je del Richterjevega lastnega razvojnega programa.

Napovedala je tudi prihod novosti: novo generacijo kontracepcijskih tabletk z estretolom in novo zdravilo za zdravljenje simptomov miomov “Da bomo lahko ves čas v stiku s strokovno javnostjo razvijamo aplikacijo Gedeon Richter Live in novi spletni strani za ženske z miomi in s shizofrenijo,” je sklenila pozdravni nagovor direktorica Mag. Tea Gašperšič Oblak, mag. farm.

Pozitivni učinki hormonske kontracepcije pri mladostnicah

Marko Mlinarič, dr. med., specialist ginekologije in porodništva je na dogodku izpostavil potrebe mladostnic. Kot je povedal, z vsako poiščeta varno kontracepcijsko metodo , ki najbolj ustreza njenim željam, potrebam, je primerna njenem zdravstvenem stanju ter je v skladu z lepim in nezapletenim življenjem tudi na spolnem področju. To je, po besedah ginekologa, najboljše zagotovilo, da bo metodo pravilno uporabljala in poudaril varnost, zanesljivost in enostavno uporabo sodobne hormonske kontracepcije. Sodobna kontracepcija ima poleg osnovnega delovanja – preprečevanje neželene nosečnosti – tudi številne druge pozitivne lastnosti, kot so izboljšanje videza kože, saj ugodno vpliva na akne in prekomerno poraščenost, posledično na boljšo samopodobo, ugodno vpliva na menstruacije, ki postanejo redne, šibkejše in neboleče, ter s tem omogoča aktivno življenje tudi med ciklusom. Kontracepcijske tablete zaradi šibkejših krvavitev preprečujejo nastanek slabokrvnosti, ki jo obilne menstruacije slej ko prej povzročijo. Hkrati omogočajo kontracepcijsko zaščito pri doječih materah brez škodljivih učinkov na otroka, primerna je tudi za ženske z rahlo povečano telesno težo, krvnim tlakom in kadilskimi navadami po 35. letu starosti, ter zmanjšuje pojavnost nerakavih ginekoloških obolenj na maternici in jajčnikih.

Jajčniki so organ z najhitrejšim staranjem

Prof. dr. Eda Vrtačnik – Bokal, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva, predstojnica kliničnega oddelka za reprodukcijo Ginekološke klinike Kliničnega centra Ljubljana, je predstavila hormonsko dogajanje v reproduktivnem obdobju in jajčnik kot edinstven organ z izrazitim dvojnim delovanjem in najhitrejšim staranjem. Njegova dvojna vloga se odraža v reproduktivni sposobnosti z rastjo in zorenjem jajčnih foliklov, v katerih je genetski material zbran v jajčnih celicah na eni strani, na drugi strani pa imajo jajčniki sposobnost sinteze spolnih hormonov, v prvi vrsti estrogena in progesterona. Število in kakovost jajčnih celic se začne pomembno zmanjševati po 35. letu starosti, zelo izrazito pa po 40. letu. Hormone so jajčniki zmožni sintetizirati še nekako 10 let po izgubi reproduktivne sposobnosti, ko okoli 50. leta nastopi menopavza. Posebnost jajčnika je tudi v popolni neavtonomnosti, saj je za pravilno ovulatorno delovanje in sintezo hormonov potrebno hierarhično vzpodbujanje jajčnikov preko gonadoliberina v hipotalamusu. To znanje koristi pri zdravljenju neplodnosti s postopki zunajtelesne oploditve, saj želimo pridobiti več jajčnih celic, ne le ene, kot se dogaja v normalnem menstruacijskem ciklusu, s tem pa doseči višjo stopnjo nosečnosti in rojenih otrok. Gostja je pojasnila, da z vnosom gonadotropinov spodbudijo rast večih foliklov, z dodatnim vnosom analogov gonadotropinov pa preprečujejo spontane ovulacije. V kontekstu zdravljenja s hormoni je omenila tudi endometriozo, kjer gre za razraščanje maternične sluznice ali sluznice podobne maternični zunaj maternične votline. Bolezen najpogosteje spremlja kronična bolečina in boleči spolni odnosi. Zdravljenje je kirurško ali z zdravili, najpogosteje z gestageni. Medikamentozna terapija je enostavna, vendar jo bolnice težko sprejemajo zaradi stranskih učinkov kot je zmanjšanje libida, napihnjenosti, motenj razpoloženja in povečanja telesne mase.

Ženske s PCOS imajo tudi motnje na celični ravni presnove

Izr. Prof. dr. Mojca Jensterle Sever, dr. med., specialistka interne medicine, Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Interna klinika, Klinični center Ljubljana, je svojim kolegom predstavila tri različne obraze sindroma policističnih jajčnikov (PCOS). V uvodu je pojasnila genetsko komponento, kjer okoli dvajset genov vpliva na razvoj sindroma, epigenetske dejavnike in dejavnike okolja, ki se lahko začnejo že intrauterino, deklice s povišano telesno težo pred puberteto in v zgodnji adolescenci pa so bolj nagnjene k razvoju sindroma policističnih jajčnikov. Izpostavila je tri možne poteke PCOS: prvi primer vključuje prekomerno poraščenost na mestih, značilnih za poraščenost pri moških, neredne menstruacijske cikluse in pridobivanje telesne teže, kljub zdravemu življenjskemu slogu. Drugi primer vključuje le rahlo prekomerno poraščenost, tretji primer pa zgolj neredne menstruacije.

Pri zadnjih dveh primerih ginekologi potrdijo morfološko sliko policističnih jajčnikov, pri čemer ne gre za ciste v jajčnikih, temveč za nezrele folikle z jajčnimi celicami. Diagnostični kriteriji sicer slonijo na klinični, laboratorijski in ultrazvočni sliki, vedno pa sta nujno prisotna dva od treh kriterijev, kot sta neredne menstruacije oziroma anovulatornost in povišana biološka razpoložljivost androgenov oziroma klinični znaki prekomernega delovanja moških hormonov ter morfološka slika policističnih jajčnikov. Sindromu je lahko priključena še tkivno specifična insulinska rezistenca, kar pomeni, da so tkiva, vključena v metabolizem, odporna na insulin, to vodi v hiperinsulinimijo, insulin pa vpliva na povečano tvorbo moških hormonov. Pojasnila je, da imajo ženske s PCOS tudi motnje na celični ravni presnove, predvsem je spremenjena njihova presnova maščob, zato naj bi bilo pravo ime za PCOS presnovno-reproduktivni sindrom. Zdravljenje je simptomatsko, zato je potrebno dobro identificirati glavni cilj terapije in oceniti pridružena stanja, ki se lahko pri PCOS poslabšajo.

Pri zdravljenju je navedla tri klinične fenotipe, in sicer, reproduktivni, androgeni in presnovni, ki se lahko med seboj tudi prepletajo in spreminjajo. Za zdravljenje reproduktivnega in androgenega fenotipa je izpostavila antiandrogene v obliki kontracepcijskih tablet z antiandrogenimi komponentami ali spironolakton. Pri presnovnih fenotipih je cilj zdravljenja insulinska resistenca z metforminom, omenila pa je tudi koristi prehranskega dopolnila Richter Cyclebalance z vsebnostjo mio-inozitola in folne kisline. Po besedah prof. dr. Jensterle Sever ima PCOS tudi številne dobre lastnosti, kot je vzpostavitev hormonskega ravnovesja z zniževanjem produkcije androgenov in anti mullerjevega hormona, s čimer v PCOS jajčnikih dosežemo idealno stanje, uredijo pa se tudi menstruacije. Pri teh ženskah se tudi menopavza pojavi kasneje, so dlje časa izpostavljene estrogenom in je staranje nekoliko počasnejše.

Menopavza, depresija in anksiozne motnje

Prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, dr. med., specialistka psihiatrije, se pri svojem delu srečuje s številnimi duševnimi motnjami, zlasti z depresijo in anksioznimi motnjami, ki so pri ženskah bistveno pogosteje izražene. Na to vpliva tudi močna biološka komponenta in hormoni, težave s ščitnico so pogostejše pri ženskah in povezane z depresijo, predmenstrualni disforični sindrom pa je pri nekaterih zelo izrazit. Ob menopavzi kot psihiatrinja opaža ponovitve depresij, anksioznih motenj ali prve epizode teh motenj. V svetu je za ženske v menopavzi uveljavljenih več pristopov, v Sloveniji je v ospredju predpisovanje hormonske terapije, s katerimi se pri marsikateri ženski depresija in anksiozna motnja celo izboljša. Omenila je tudi, da je pri ženskah, ki si hormonske terapije ne želijo ali pa se določene telesne težave izboljšajo, depresija in anksiozne motnje pa ne, smiselno uvajanje antidepresivov, saj spadajo med najbolj varna zdravila in imajo zelo široka indikacijska področja. V Sloveniji nimamo doktrine predpisovanja antidepresivov ob menopavzi, stališče stroke pa zagovarja zdravljenja z antidepresivi ob prisotnosti simptomov depresije, anksioznih motenj in celo nespečnosti. Da bi imelo več bolnic dostop do antidepresivov, je pozvala k boljšem sodelovanju med strokami, saj lahko antidepresive, razen nekaterih preparatov, predpiše vsak specialist in niso vezani le na psihiatra. Psihiatri pri shizofreniji in bipolarni motnji predpisujejo antipsihotike ter stabilizatorje razpoloženja, pri mnogih ženskah pa ta zdravila motijo menstruacijski ciklus. Ginekologi pogosto prehitro svetujejo opuščanje teh zdravil, zato je prof. dr. Dernovšek ginekologe pozvala k boljšem sodelovanju in posvetovanju ter napovedala, da prihajajo na tržišče nova zdravila, ki so ravno tako učinkovita, vendar ne povzročajo zapletov menstruacijskega cikla in posledično zapletov med strokami.

Pomembna novost – zdravljenje simptomov miomov z zdravilom in ne več kirurško

Doc. dr. Leon Meglič, dr. med., specialist ginekologije in porodništva, predstojnik kliničnega oddelka za ginekologijo Ginekološke klinike Kliničnega centra Ljubljana, je svoj prispevek namenil medikamentoznemu zdravljenju simptomov miomov z ulipristalacetatom. Pojasnil je, da so miomi najpogostejši tumorji pri človeku in k sreči benigni, ima pa jih približno polovica žensk po 40. letu. Redki miomi, potrebni zdravljenja, so tisti, ki povzročajo bolečine in druge motnje medeničnega dna ter močne krvavitve. Povedal je, da je bil primarni izbor od nekdaj kirurško zdravljenje, sedaj pa obstaja odlična alternativa z ulipristalacetatom, ki se veže na receptor za progesteron in povzroči apoptozo oziroma propad celice mioma. Pri več kot 80 odstotkih žensk, ki jemljejo to zdravilo, je zdravljenje uspešno. Opisal je primer 36-letnice z velikim miomom velikosti nekaj več kot štiri centimetre, ki je preraščal celotno steno maternice. Odziv njenega prvega ginekologa je bilo operativno zdravljenje, drugi ginekologi pa so ji svetovali medikamentozno terapijo. Miom, ki je bil vzrok neplodnosti, se je po trimesečni terapiji z zdravilom zmanjšal na 2,5 centimetrov, bolnica je zanosila, imela nekompliciran vaginalen porod, in obdržala nedotaknjeno maternico.

PR: Gedeon Richter

Categories
Zdravstvo

8. septembra je Svetovni dan fizioterapije, ki letos poteka pod  naslovom Rehabilitacija in dolgotrajni covid  

Spoštovani predstavniki medijev!  

Ob letošnjem Svetovnem dnevu fizioterapije, ki bo 8. septembra 2021, se v Združenju fizioterapevtov Slovenije (ZFS) pridružujemo aktivnostim, ki po vsem svetu potekajo pod osrednjo temo Rehabilitacija  in dolgotrajni covid.  

Število prebolevnikov po covid-19, ki se soočajo s številnimi posledicami te bolezni, je vse več. Pri tem  pa je fizioterapija pomemben del rehabilitacije in uspešnejšega okrevanja.  

Vabimo vas na srečanje z novinarji, ki bo v sredo, 8. septembra, s pričetkom ob 10. uri, v  Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča (URI Soča), Linhartova 51, v  Ljubljani. 

Na dogodku bodo sodelovali:  

 • Doc. dr. Tine Kovačič, predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije – strokovnega združenja (ZFS) • Doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med., Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC  Ljubljana  
 • Asist. dr. Katarina Cunder, dr. med., URI Soča  
 • Janez Špoljar, podpredsednik ZFS, URI Soča  
 • Andrea Backović Juričan, NIJZ, predsednica Sekcije fizioterapevtov za krepitev zdravja pri ZFS • Dr. Eva Uršej, predsednica Sekcije za fizioterapijo v športu pri ZFS 

Pogovor bo potekal v zunanji avli oddelka C, kjer se rehabilitirajo tudi pacienti po težjih oblikah covid 19. Po zaključku pogovora bosta z vami tudi respiratorna fizioterapevtka na URI Soča, Bernarda  Hafner in pacient, ki bosta prikazala nekaj primerov dela.  

Vljudno vabljeni, da se dogodka udeležite.  

PR: ZAFS

Categories
Zdravstvo

Vijolčna kri za vse ljudi

Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor in Območna enota Rdečega križa Maribor v sodelovanju z Nogometnim klubom Maribor pripravlja že 10. krvodajalsko akcijo ‘Vijolčna kri za vse ljudi’. Potekala bo 6. in 7. septembra v prostorih stadiona Ljudski vrt. Naročanje sicer že poteka – klice krvodajalcev se sprejema vsak delovni dan med 7.00 in 15.00. Kontaktni telefonski številki sta: 02 321 22 71 in 041 320 796. Krvodajalci se morajo dogodka udeležiti zdravi, z masko in se na dogodku samem držati obvezne varnostne razdalje.

PR: Center za odnose z javnostmi in marketing – COJM
Univerzitetni klinični center Maribor
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Categories
Zdravstvo

Obvestilo medijem – 34. redna seja Sveta zavoda UKC Maribor

Spoštovani,

v četrtek, 2. 9. 2021, s pričetkom ob 16. uri bo v predavalnici Oddelka za onkologijo (stavba 15, vhod 15A, 2. nadstropje) potekala 34. redna seja Sveta zavoda UKC Maribor.

Gradivo za prihajajočo sejo lahko v prihodnjih 7 dneh snamete na tej povezavi: https://we.tl/t-Exx74gBk16.

Novinarje vljudno prosimo da pri info kontrolni točki predložijo dokaz o PCT in upoštevajo vsa zdravstveno-varnostna navodila in predpise. Po seji bo za izjavo na voljo direktor UKC Maribor, prof. dr. Anton Crnjac, dr. med.

PR: Center za odnose z javnostmi in marketing – COJM
Univerzitetni klinični center Maribor
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Categories
Zdravstvo

Odprto pismo predsedniku vlade, ministru za zdravje in ministru za javno upravo

Javni lekarniški zavodi odgovorne pozivajo k ureditvi načina nabave zdravil in zahtevajo takojšnje sistemske spremembe na področju nabave zdravil in ostalih izdelkov, ki bodo omogočile še naprej nemoteno in kakovostno preskrbo prebivalstva z zdravili. Javni lekarniški zavodi že leta opozarjajo na neskladje zakonodaje. Strokovna zakona, ki urejata lekarniško dejavnost (ZLD) in področje zdravil (Zakon o zdravilih – ZZdr) sta v neskladju z zakonom, ki ureja javno naročanje (ZJN). To konkretno pomeni, da ni možno hkrati zadostiti določbam strokovne zakonodaje in zakonodaje s področja javnih naročil.

Javni lekarniški zavodi na problematiko neskladnosti predpisov opozarjajo že od nastanka takšne situacije. Zadnja leta javni lekarniški zavodi intenzivno iščejo rešitev za nabavo zdravil in ostalega blaga za nadaljnjo prodajo na način, da bo le-ta še naprej potekala nemoteno, hkrati pa bo zadoščeno tudi zahtevam predpisov, ki urejajo področje javnega naročanja.

V skladu s strokovno zakonodajo so javni lekarniški zavodi ustanovljeni z namenom zagotavljanja preskrbe z zdravili. Le-to so vsa leta dosledno izvajali, saj svoje poslanstvo razumejo v skrbi za pacienta. Zakon, ki ureja področje javnega naročanja, je birokratski zakon, ki ne prispeva niti k boljši in cenejši preskrbi z zdravili, niti k boljšemu poslovanju zavodov, povzroča pa zavodom velike dodatne stroške. Določbe ZJN javni lekarniški zavodi dosledno upoštevajo na vseh ostalih področjih poslovanja.

ZJN govori o “gospodarni in učinkoviti porabi javnih sredstev”. Javni lekarniški zavodi so s svojo dosedanjo prakso nabave zdravil naredili več kot to. Z gospodarnim poslovanjem so ne le zagotovili ustrezno preskrbo prebivalstva z zdravili, ampak so z lastnimi sredstvi zagotovili tudi financiranje razvoja dejavnosti ter s presežki iz opravljanja tržne dejavnosti pokrivali primanjkljaj na javni službi, ki je podfinancirana in kadrovsko podhranjena (odpiranje novih lekarn, informatizacija, nove storitve, kader, izobraževanje ipd.). V razvoj zdravstva namenjajo presežke iz lekarniške dejavnosti tudi občine ustanoviteljice.

Zakaj pri nabavi zdravil in trgovskega blaga ni možno slediti ZJN? Za zagotavljanje nemotene preskrbe morajo javni lekarniški zavodi imeti za vsako zdravilo in za vsak izdelek vsaj dva dobavitelja. En dobavitelj namreč ne zagotavlja potrebnih količin in ne razpolaga z vsemi zdravili.

ZJN pa zahteva izbiro enega dobavitelja, ki je najugodnejši. Za razpis je potrebno definirati predmet nabave. Lekarne pa ne morejo dovolj natančno predvideti niti asortimaja niti količin zdravil (predmeta javnega naročila ni možno opredeliti), saj je to odvisno od potreb pacientov, kot jih opredelijo zdravniki s predpisovanjem receptov. ZJN tudi ne dopušča navajanja zaščitenih imen, farmacevti v lekarnah pa so dolžni izdati zdravilo pod zaščitenim imenom, kot je bilo predpisano na recept. Končni plačnik zdravil pa so zdravstvene zavarovalnice. Lekarne jim zdravila zgolj prefakturirajo po nabavni ceni.

Slovenski trg zdravil je majhen, kar še dodatno potencira kompleksnost in občutljivost tega področja. Že najmanjša napaka lahko povzroči drastične posledice, ki se izražajo v pomanjkanju posameznih zdravil. To pa je lahko za določene paciente celo usodno. Zato bi morale državne inštitucije in zakonodajalec bolj odgovorno prisluhniti opozorilom iz prakse. Dvom v ustreznost zakonodaje pa je v 2016 jasno izrazilo tudi Računsko sodišče, saj je v prečni reviziji poslovanja javnih lekarniških zavodov na to opozorilo MJU in MZ. Navajamo: “Menimo, da bi se predvsem Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za zdravje kot pristojna organa na tem področju morala do teh vprašanj jasno opredeliti ter hkrati proučiti, ali so obstoječi predpisi v celoti ustrezni oz. ali omogočajo izvajanje takšnih postopkov javnega naročanja zdravil v lekarnah, s katerimi bo zagotovljena učinkovita in gospodarna poraba javnih sredstev.”

V iskanju rešitve so se javni lekarniški zavodi že dvakrat povezali in objavili skupni javni razpis za nabavo zdravil prek Lekarniške zbornice Slovenije. Dvakrat zato, ker je prvi razpis Državna revizijska komisija (DKOM) razveljavila. Trenutno pa so tudi na drugi razpis vloženi kar štirje revizijski zahtevki, zaradi česar obstaja veliko tveganje, da bo tudi ta razveljavljen. Praksa torej še dodatno dokazuje, da rešitve v smeri skladnosti z ZJN ni možno najti.

Menimo, da je treba jasno poudariti, da je v Sloveniji oblikovanje cen zdravil pod strogim nadzorom in transparentno. Prav tako nabava zdravil. Zato predstavlja javni razpis samo dodatno birokratsko oviro, ki prinaša zavodom veliko dodatnega dela in dodatnih stroškov. Slovenija ima, enako kot druge evropske države, področje zdravil odlično urejeno. Sistem ima več korakov nadzora, od tega, da se preveri dodana vrednost zdravil, preden ga pristojna komisija sploh uvrsti na listo, do oblikovanja cene, ki je v skladu s posebnimi predpisi, do tega, da Zavod z zdravstveno zavarovanje določi najvišjo priznano vrednost, ki jo bo za zdravilo pokrila zdravstvena blagajna, do smernic za predpisovanje in na koncu je določena še višina lekarniške storitve, ki pomeni fiksen pribitek na ceno in je od nabavne cene popolnoma neodvisna. Tudi v drugih evropskih državah poznajo t. i. državne lekarne, in sicer Hrvaška, Švedska in Italija. Izvajalci lekarniške dejavnosti, torej lekarne, v nobeni od naštetih držav ne izvajajo javnega razpisa za zdravila. V Evropi velja namreč pravilo, da vsaka država članica področje zdravstva ureja avtonomno. Zdravila sodijo v to področje. To mnenje jasno podpira tudi Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).

Nadzorne institucije (Računsko sodišče, Državna revizijska komisija, Agencija RS za varstvo konkurence) stopnjujejo pritiske na javne lekarniške zavode in zahtevajo, da lekarne postavijo določila ZJN pred potrebe pacientov. DKOM vodi proti vsem 24 javnim lekarniškim zavodom prekrškovni postopek, štirje JZ so že v postopku na sodišču. Zagrožene kazni so enormne. Vse zato, ker so zavodi dajali oskrbi pacientov prednost pred birokratskimi zahtevami. DKOM zbira podatke o nabavi zdravil v letih 2018, 2019 in 2020, ko je bil objavljen in tudi razveljavljen prvi razpis in ko so intenzivno potekale aktivnosti za pripravo drugega skupnega javnega razpisa. Eventualne izrečene kazni bi lahko popolnoma ohromile delovanje lekarn, zlasti manjših javnih lekarniških zavodov in posledično prizadele prebivalce teh območij glede nemotene preskrbe z zdravili. Naj ob tem še opozorimo, da je preskrba z zdravili trenutno izjemno občutljiva tema, tudi zaradi splošnega pomanjkanja zdravil v EU. Dodatni administrativni in birokratski postopki pa bi oz. bodo težavo še potencirali in pacienti lahko ostanejo brez nekaterih zdravil.

Odpira se še vprašanje, ali in zakaj so javni lekarniški zavodi sploh zavezanci za nabavo zdravil po postopkih ZJN. Namreč, Zakon o lekarniški dejavnosti opredeli lekarniško dejavnost kot tisto, ki “zagotavlja preskrbo” z zdravili. Naročnik za zdravila je zdravnik, ki je predpisal recept ali uporabnik, ki je zahteval točno določeno zdravilo brez recepta oz. kupec, ki pride po točno določen izdelek. Plačniki zdravil pa so zdravstvene zavarovalnice (ZZZS in zavarovalnice, ki izvajajo prostovoljno zdravstveno zavarovanje) ter pacient oz. kupec. Zato tudi zdravila, ki jih lekarne izdajajo na recept, predstavljajo blago za nadaljnjo prodajo.

Reševanje problematike zakonitosti nabave zdravil in drugega blaga za nadaljnjo prodajo traja predolgo in javni lekarniški zavodi so se znašli v kritični situaciji. Direktorji javnih lekarniških zavodov trenutno, ob vsej veljavni zakonodaji, ne vidimo nobene možnosti za uskladitev področja nabave zdravil in ostalega blaga na način, da bi bili postopki zakoniti in bi bila hkrati zagotovljena nemotena preskrba z zdravili in poslovanje lekarn, ki po ZLD-1 vključuje tudi izvajanje tržne dejavnosti. Dosledno izvajanje postopkov javnega naročanja za nabavo zdravil in drugega blaga v lekarnah za nadaljnjo izdajo oz. prodajo pacientom v Republiki Sloveniji pomeni konec lekarn, kot jih poznamo, in izgubo konkurenčnosti lekarn javnih lekarniških zavodov na trgu.

Zato pozivamo predsednika vlade, ministra za zdravje in ministra za javno upravo, da skupaj poiščemo rešitev, ki bo zagotavljala zakonito nabavo zdravil in blaga za nadaljnjo prodajo v lekarnah javnih lekarniških zavodov. Najti moramo način, ki bo ohranil odličnost javne lekarniške službe, kot jo v Sloveniji poznamo danes.

PR: Sekcija javnih lekarniških zavodov pri Lekarniški zbornici Slovenije

Categories
Zdravstvo

Sporočilo za medije – UKC Maribor

Dodatno v prilogi posredujemo grafični prikaz stanja covid bolnikov UKC Maribor za obdobje 15. 8. 2021 – 29. 8. 2021. Število vseh hospitaliziranih covid bolnikov znaša 37 – od tega je na intenzivnem zdravljenju 9 pacientov, na akutnem oddelku pa 28 pacientov.

PR: Center za odnose z javnostmi in marketing – COJM
Univerzitetni klinični center Maribor
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Categories
Zdravstvo

Sporočilo za medije – UKC Maribor

Spoštovani,

v prilogi posredujemo grafični prikaz stanja covid bolnikov UKC Maribor za obdobje 10. 8. 2021 – 26. 8. 2021. Število vseh hospitaliziranih covid bolnikov znaša 30 – od tega je na intenzivnem zdravljenju 8 pacientov (povprečna starost 64,5 let), na akutnem oddelku pa 22 pacientov (povprečna starost 65,4 let).

PR: Center za odnose z javnostmi in marketing – COJM
Univerzitetni klinični center Maribor
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Categories
Zdravstvo

Spoštovani,

v prilogi posredujemo grafični prikaz stanja covid bolnikov UKC Maribor za obdobje 10. 8. 2021 – 25. 8. 2021. Število vseh hospitaliziranih covid bolnikov znaša 28 – od tega je na intenzivnem zdravljenju 9 pacientov, na akutnem oddelku pa 19 pacientov.

PR: Center za odnose z javnostmi in marketing – COJM
Univerzitetni klinični center Maribor
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija