Pravni pouk

Pravni pouk

Na spletnih straneh predstavljamo splošne informacije o družbi PRESS CLIPPING D.O.O. njenem poslovanju in njenih proizvodih, informiramo uporabnike o dogodkih, aktualnih vsebinah v regiji, zaposlitvenih priložnostih v regiji ter objavljamo sporočila za javnost. Prosimo vas, da natančno preberete to obvestilo, ki se nanaša na vsakogar, ki obišče to spletno stran. Z uporabo spletne strani www.pressclipping.si uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in se z njimi strinja.

Pravno obvestilo spletnega mesta www.pressclipping.si

 • Vse pravice so pridržane. Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega mesta www.pressclipping.si.
 • Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna) na elektronskem naslovu www.pressclipping.si so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine družbe PRESS CLIPPING D.O.O.
 • Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu www.pressclipping.si izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin omenjene spletne strani v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv
 • Vse novice in fotografije na spletnem mestu www.pressclipping.si/pr-news.php so zaščitene kot avtorsko delo v skladu z določili Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. Uporabniki so zavezani, da pri vsaki objavi novice, fotografije ali drugega materiala kot vir navedejo www.pressclipping.si
 • Pri objavi ali uporabi fotografij se uporabnik obvezuje, da ne bo spreminjal bistva vsebine fotografije. Fotografije je tudi prepovedano digitalno manipulirati v taki obliki, da ne ustrezajo originalu.
 • Vsebine spletne strani ni dovoljeno kopirati ali na kakršenkoli drug način reproducirati brez pisnega dovoljenja podjetja PressClipping oz. brez sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju.
 • Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna), objavljena na spletni strani www.pressclipping.si, so lahko reproducirana le v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah.
 • Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih staneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe PRESS CLIPPING D.O.O. Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine teh spletnih strani mora biti uporabljen znak PRESS CLIPPING D.O.O., v skladu s pravili celostne grafične podobe – vse pravice pridržane.
 • To pravno obvestilo lahko družba PRESS CLIPPING D.O.O., kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na spletni strani www.pressclipping.si. Z uporabo teh strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in se z njimi strinjate.
 • Uporaba spletne strani www.pressclipping.si v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja spletno stran na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Omejitev odgovornosti
 • Vse informacije in gradiva na www.pressclipping.si so informativne narave. Družba PRESS CLIPPING D.O.O. se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov na spletnem mestu www.pressclipping.si, vendar za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti.
 • Uporabniki uporabljajo objavljene vsebine na lastno odgovornost. Niti družba PRESS CLIPPING D.O.O., niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani www.pressclipping.si ali še sodeluje pri nadgradnjah, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali ne možnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
 • Družba PRESS CLIPPING D.O.O. tudi ne more biti odgovorna za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletne strani www.pressclipping.si zaradi uporabnikovega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe.
 • Družba PRESS CLIPPING D.O.O. ni odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.pressclipping.si.
 • Družba PRESS CLIPPING D.O.O. si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani www.pressclipping.si kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.


Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnih igrah

 • Povezava do dokumenta s pravili in pogoji sodelovanja v Facebook in Instagram nagradnih igrah podjetja Press Clipping d.o.o.