Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Rojstni dan Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez

15. oktober 1991 pomeni rojstni dan Olimpijskega komiteja Slovenije. Na ta dan je bila v Štihovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani slavnostno podpisana Slovenska olimpijska listina. Poleg Leona Štuklja in Mira Cerarja so podpisu prisostvovali delegati 29-ih strokovnih zvez olimpijskih panog in 5-ih strokovnih zvez panog, ki jih priznava MOK. Za prvega predsednika je bil izvoljen dr. Janez Kocijančič.

Rojstni dan Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez

15. oktober 1991 pomeni rojstni dan Olimpijskega komiteja Slovenije. Na ta dan je bila v Štihovidvorani Cankarjevega doma v Ljubljani slavnostno podpisana Slovenska olimpijska listina. PolegLeona Štuklja in Mira Cerarja so podpisu prisostvovali delegati 29-ih strokovnih zvez olimpijskihpanog in 5-ih strokovnih zvez panog, ki jih priznava MOK. Za prvega predsednika je bil izvoljendr. Janez Kocijančič.

Pred ustanovitvijo krovne športne organizacije kot jo poznamo danes sta v Sloveniji delovalaOlimpijski komite Slovenije (ustanovljen 15.10.1991) in Športna zveza Slovenije, katere nalogeso bile usmerjene v razvoj športa in dejavnosti povezane s športom.

Zaradi boljše organiziranosti, možnosti boljšega trženja, enotnega predstavljanja ter nastopanjadoma in v svetu ter racionalizacije delovanja sta se v skladu z odločitvijo članic Olimpijskegakomiteja Slovenije in Športne zveze Slovenije leta 1994 obe organizaciji združili v Olimpijskikomite Slovenije-Združenje športnih zvez.

Mednarodni olimpijski komite (MOK) je samostojnost slovenskega olimpijskega športa priznal 5.februarja 1992, ko je OKS sprejel kot polnopravnega člana MOK-a. Istega leta pa je OKS postaltudi polnopravni član Združenja evropskih nacionalnih olimpijskih komitejev

Slovenski športniki so se olimpijskih iger pod slovensko zastavo prvič udeležili že februarja na16. zimskih olimpijskih igrah v Albertvillu v Franciji in nato še na 25. poletnih olimpijskih igrah všpanski Barceloni, kjer so osvojili prva olimpijska odličja v samostojni državi. Tega leta so bilepodpisane tudi prve pokroviteljske pogodbe.Leta 1995 je OKS-ZŠZ ustanovil Slovensko olimpijsko akademijo, katere predsednik je postalMiroslav Cerar. Istega leta je bil ustanovljen tudi odbor športa na lokalni ravni, ki poleg odborašporta za vse in odbora za vrhunski šport predstavlja enega temeljnih stebrov krovne športneorganizacije.

Poleg novih konceptov organiziranosti OKS-ZŠZ pa je leto 1995 pomembno tudi zaradi novihvirov financiranja slovenskega športa. Konec tega leta je OKS-ZŠZ ustanovil Športno loterijo, d.d., ki je pomenila nov korak pri pridobivanju finančnih sredstev za šport, saj se del koncesijskihdajatev iz iger na srečo športnim organizacijam razdeli preko Fundacije za financiranje športnihorganizacij.

Zaradi čudnih časov, ki jih živimo, v letošnjem oktobru ne bomo praznovali rojstnega dne -Dneva OKS kot smo to storili vsakega oktobra v minulih 28 letih. Rojstni dan olimpijskegakomiteja Slovenije smo namreč obeležili slavnostno in se zaslužnim športnikom, športnimdelavcem in športnim funkcionarjem oddolžili s priznanji OKS ZŠZ. A epidemija COVID 19, kitrka na vrata, bo premagana in takrat se bomo oddolžili vsem, ki si to zaslužijo.

PR:

OKS

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!