Celovite PR storitve

Tehnološki razvoj vsak dan spreminja poglede na medijsko sliko tako našega kot svetovnega komunikacijskega trga. Komunikacijska sporočila in strategije zaradi števila novih medijev, blogov in spletnih virov informacij postajajo vse zahtevnejše.

Naše dvajsetletne izkušnje smo sinergijsko povezali in združili v novo storitev svetovanja pri upravljanju komunikacijskih procesov, ki zaradi vse več informacijskih kanalov postaja izziv za marsikatera podjetja, posameznike, inštitucije in organizatorje dogodkov. Iz teh razlogov še niso vsi pripravljeni na definiranje sodobnih strategij stikov z javnostmi.

Pri naših analizah smo ugotovili, da je še veliko poslovnih možnostih na tem področju, zato povezujemo strokovnjake za stike z javnostmi, promocijo, oglaševanje, upravljanja blagovnih znamk in digitalne storitve ter ponujamo storitev, ki nam zaradi naše fleksibilnosti in kontinuiranega informiranja, daje možnost, da smo inovativni, kreativni in pozitivni v reševanju strateških komunikacijskih izzivov. Pišite nam...

Komuniciranje z mediji

Celovite storitve, ki vključuje pisanje sporočil za javnost, priprava odgovorov na novinarska vprašanja, sklicevanje novinarskih konferenc in drugo.

Korporativno komuniciranje

Dolgoročno zastavimo dvosmerno komunikacijo med vsemi deležniki, z namenom graditve ugleda podjetja.

Produktno komuniciranje

Ciljno usmerjeno komuniciranje za vstop novega ali dvig publicitete obstoječega produkta na trgu oz. graditve posamezne blagovne znamke podjetja.

Krizno komuniciranje

Zastavimo in izvedemo ustrezno komunikacijsko strategijo, takrat ko je podjetju ali posamezniku najteže in se zaradi pritiska medijev lahko zgodijo večje komunikacijske napake oz. neustrezna odzivnost.

Interno komuniciranje

Urejeni odnosi med zaposlenimi so osnova za uspešno poslovanje podjetja. Zastavimo in izvedemo ustrezno strategijo interne komunikacije v podjetju, ki ustvarja medsebojno zaupanje in posledično pripomore k uspehu podjetja.

Upravljanje korporativnih družbenih profilov

Ustvarjanje in vzdrževanje družbenih profilov. Priprava strategije za uspešno komuniciranje na družbenih omrežjih.