Report7

Report7 je storitev, ki omogoča dokumentiranje zapisov skupščin, zaupnih sej in kolegijev vodstvenih kadrov za raznovrstna podjetja in organizacije ter temelji na medsebojnem zaupanju. Družba Press Clipping se s podpisom Izjave o varovanju podatkov zavezuje k varnemu načinu servisa. Varovanje tajnih podatkov stranke obsega vse dejavnosti in ukrepe, ki nepoklicanim osebam onemogočajo dostop do teh podatkov.