Kvantitativne metode raziskovanja

S kvantitativno metodologijo zbiramo podatke na vzorcu anketirancev, ki jih nato povzemamo na celotni populaciji. Kvantitativne raziskave uporabljamo za zbiranje numeričnih podatkov: štetje, razvrščanje, kot tudi utemeljevanje povezanosti in napovedovanja pojavov v populaciji. Rezultate, pridobljene s statistično analizo prikažemo v poročilih. Značilnost kvantitativnih metod je standardiziran vprašalnik oziroma niz identičnih vprašanj, ki jih postavljamo anketirancem, kar v nadaljevanju omogoča statistično analizo pridobljenih podatkov. Najpogosteje uporabljene metode raziskovanja:

  • Telefonsko anketiranje (CATI)
  • Osebno anketiranje (PAPI/CAPI)
  • Spletno anketiranje (CAWI)