Podpora pri izvajanju revizij in primopredaj

Z našo tehnološko rešitvijo nudimo revizorjem, ki se morajo prebiti skozi večje količine tiskane dokumentacije znaten prihranek časa in s tem nižjo lastno ceno ter večjo natančnost pri pregledu le te. To je zlasti pomembno pri različnih oblikah forenzičnih revizij in vseh drugih revizijah, kjer je pomemben rok izvedbe.

Primopredaje ob nastopu novega vodstva, postajajo vse bolj natančne in s tem po obsegu večje. Zato je v interesu udeležencev, da je primopredajna dokumentacija v obliki, ki je ni možno spreminjati in ne zaseda za omaro prostora. Z našo pomočjo bo primopredajna dokumentacija predana na podatkovnem nosilcu v elektorski obliki, skladno s standardi arhiva RS.

Press Clipping je registriran ponudnik digitalizacije arhiva pri Arhivu RS.

Pišite nam...