Storitve

Enostavno, pregledno, osebno

Kliping je postopek spremljanja medijskih objav, ki poteka preko izbranih ključnih besed, z namenom iskanja informacij z določenega področja, ki zanima naročnika.

Informacije, ki vam jih posredujemo v obliki vnaprej dogovorjenih terminskih poročil, imajo tržno, poslovno ali znanstveno vrednost.

Poročila vam posredujemo preko izbranega komunikacijskega kanala (e-pošta, Viber, WhatsApp, WeTransfer in drugih), dosegljiva pa so vam tudi preko spletne in mobilne aplikacije.

Za lažje upravljanje in sprotno optimiziranje vašega klipinga vam dodelimo tudi osebnega skrbnika.

... in Analize!

Natančnost, strokovnost, sledljivost

Analize izvajamo po načelih dobre prakse.

Držimo se strokovnosti, natančnosti in sledljivosti postopkov.

Ocenjevanje je vedno izvedeno na podlagi objektivnih predpostavk.

Naši modeli analiz so razviti v sodelovanju s strokovnjaki in skladno s potrebami upravljanja in komuniciranja na vseh nivojih poslovanja.

Naše storitve, za doseganje vaših ciljev

Storitve redno nadgrajujemo in kreiramo nove produkte. Oblikujemo jih preko našega klipinga in analiz, iz potreb trga in v sodelovanju z našimi naročniki. To nam omogoča, da nismo le prva izbira naročnikov za spremljanje medijskih objav v Sloveniji, ampak tudi pri številnih drugih storitvah.

Naš vodilni položaj na trgu izhaja iz nenehnega predstavljanja novih inovativnih produktov, ki dajejo managementu ter PR strokovnjakom možnosti za napredek in olajšajo njihove vsakodnevne izzive.